THÉP HỘP VUÔNG 14x14

THÉP HỘP VUÔNG 14x14

  • Còn hàng
  • Mã SKU: VUONG14X14
MÔ tả:
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75  Email : baokhoisteel@gmail.com Website : giathepxaydung.net - chothepmiennam.com Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ THÉP HỘP VUÔNG với đầy đủ chủng loại và giá cạnh tranh nhất thị trường. STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm 5 □ 13x26  0.70  cây 6m  47,500  □ 14x14  1.10  cây 6m  52,000  6  0.80  cây 6m  53,000   1.20  cây 6m  56,000  7  0.90  cây 6m  59,000  □ 16x16  0.70  cây 6m  38,500  8  1.00  cây 6m  65,000   0.80  cây 6m  44,000  9  1.10  cây 6m  71,500   0.90  cây 6m  49,000  10  1.20  cây 6m  77,500   1.00  cây 6m  54,500  11 □ 20x40  0.80  cây 6m  81,000   1.10  cây 6m  59,000  12  0.90  cây 6m  90,500   1.20  cây 6m  64,500  13  1.00  cây 6m  100,000   1.40  cây 6m  74,000  14  1.10  cây 6m  109,500  □ 20x20  0.70  cây 6m  48,000  15  1.20  cây 6m  119,000   0.80  cây 6m  53,500  16  1.40  cây 6m  137,500   0.90  cây 6m  59,000  17  1.70  cây 6m  171,500   1.00  cây 6m  65,500  18 □ 25x50  0.80  cây 6m  101,500   1.10  cây 6m  71,500  19  0.90  cây 6m  113,500   1.20  cây 6m  77,500  20  1.00  cây 6m  126,000   1.40  cây 6m  89,500  21  1.10  cây 6m  137,500  □ 25x25  0.70  cây 6m  59,000  22  1.20  cây 6m  150,000   0.80  cây 6m  67,000  23  1.40  cây 6m  174,000   0.90  cây 6m  74,500  24  1.70  cây 6m  217,000   1.00  cây 6m  82,500  25  2.00  cây 6m  253,500   1.10  cây 6m  90,500  26 □ 30x60  0.80  cây 6m  122,500   1.20  cây 6m  98,500  27  0.90  cây 6m  136,500   1.40  cây 6m  113,500  28  1.00  cây 6m  151,500   1.70  cây 6m  141,500  29  1.10  cây 6m  166,000  □ 30x30  0.80  cây 6m  81,000  30  1.20  cây 6m  181,000   0.90  cây 6m  90,500  31  1.40  cây 6m  210,000   1.00  cây 6m  100,000  32  1.70  cây 6m  262,500   1.10  cây 6m  109,500  33  1.80  cây 6m  277,500   1.20  cây 6m  119,000  34  2.00  cây 6m  306,500   1.40  cây 6m  137,500  35  2.50  cây 6m  275,500   1.70  cây 6m  171,500  36 □ 40x80  1.00  cây 6m  204,500   1.80  cây 6m  181,000  37  1.10  cây 6m  223,000   2.00  cây 6m  199,500  38  1.20  cây 6m  242,500  □ 40x40  1.00  cây 6m  134,500  39  1.40  cây 6m  282,500   1.10  cây 6m  147,500  40  1.70  cây 6m  353,500   1.20  cây 6m  160,000  41  1.80  cây 6m  373,500   1.40  cây 6m  186,000  42  2.00  cây 6m  413,500   1.70  cây 6m  232,000  43  2.50  cây 6m  521,500   1.80  cây 6m  246,500  44  3.00  cây 6m  639,500   2.00  cây 6m  272,500  45 □ 50x100  1.10  cây 6m  285,000   2.50  cây 6m  340,000  46  1.20  cây 6m  310,000   3.00  cây 6m  409,500  47  1.40  cây 6m  354,500  □ 50x50  1.00  cây 6m  169,500  48  1.70  cây 6m  443,000   1.10  cây 6m  186,000  49  1.80  cây 6m  469,500   1.20  cây 6m  202,500  50  2.00  cây 6m  520,500   1.40  cây 6m  235,500  51  2.50  cây 6m  653,500   1.70  cây 6m  294,500  52  3.00  cây 6m  792,500   1.80  cây 6m  313,000  Công...

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI
VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75 
Email : baokhoisteel@gmail.com
Website : giathepxaydung.net -
chothepmiennam.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ THÉP HỘP VUÔNG với đầy đủ chủng loại và giá cạnh tranh nhất thị trường.

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm
5 □ 13x26  0.70  cây 6m  47,500  □ 14x14  1.10  cây 6m  52,000 
6  0.80  cây 6m  53,000   1.20  cây 6m  56,000 
7  0.90  cây 6m  59,000  □ 16x16  0.70  cây 6m  38,500 
8  1.00  cây 6m  65,000   0.80  cây 6m  44,000 
9  1.10  cây 6m  71,500   0.90  cây 6m  49,000 
10  1.20  cây 6m  77,500   1.00  cây 6m  54,500 
11 □ 20x40  0.80  cây 6m  81,000   1.10  cây 6m  59,000 
12  0.90  cây 6m  90,500   1.20  cây 6m  64,500 
13  1.00  cây 6m  100,000   1.40  cây 6m  74,000 
14  1.10  cây 6m  109,500  □ 20x20  0.70  cây 6m  48,000 
15  1.20  cây 6m  119,000   0.80  cây 6m  53,500 
16  1.40  cây 6m  137,500   0.90  cây 6m  59,000 
17  1.70  cây 6m  171,500   1.00  cây 6m  65,500 
18 □ 25x50  0.80  cây 6m  101,500   1.10  cây 6m  71,500 
19  0.90  cây 6m  113,500   1.20  cây 6m  77,500 
20  1.00  cây 6m  126,000   1.40  cây 6m  89,500 
21  1.10  cây 6m  137,500  □ 25x25  0.70  cây 6m  59,000 
22  1.20  cây 6m  150,000   0.80  cây 6m  67,000 
23  1.40  cây 6m  174,000   0.90  cây 6m  74,500 
24  1.70  cây 6m  217,000   1.00  cây 6m  82,500 
25  2.00  cây 6m  253,500   1.10  cây 6m  90,500 
26 □ 30x60  0.80  cây 6m  122,500   1.20  cây 6m  98,500 
27  0.90  cây 6m  136,500   1.40  cây 6m  113,500 
28  1.00  cây 6m  151,500   1.70  cây 6m  141,500 
29  1.10  cây 6m  166,000  □ 30x30  0.80  cây 6m  81,000 
30  1.20  cây 6m  181,000   0.90  cây 6m  90,500 
31  1.40  cây 6m  210,000   1.00  cây 6m  100,000 
32  1.70  cây 6m  262,500   1.10  cây 6m  109,500 
33  1.80  cây 6m  277,500   1.20  cây 6m  119,000 
34  2.00  cây 6m  306,500   1.40  cây 6m  137,500 
35  2.50  cây 6m  275,500   1.70  cây 6m  171,500 
36 □ 40x80  1.00  cây 6m  204,500   1.80  cây 6m  181,000 
37  1.10  cây 6m  223,000   2.00  cây 6m  199,500 
38  1.20  cây 6m  242,500  □ 40x40  1.00  cây 6m  134,500 
39  1.40  cây 6m  282,500   1.10  cây 6m  147,500 
40  1.70  cây 6m  353,500   1.20  cây 6m  160,000 
41  1.80  cây 6m  373,500   1.40  cây 6m  186,000 
42  2.00  cây 6m  413,500   1.70  cây 6m  232,000 
43  2.50  cây 6m  521,500   1.80  cây 6m  246,500 
44  3.00  cây 6m  639,500   2.00  cây 6m  272,500 
45 □ 50x100  1.10  cây 6m  285,000   2.50  cây 6m  340,000 
46  1.20  cây 6m  310,000   3.00  cây 6m  409,500 
47  1.40  cây 6m  354,500  □ 50x50  1.00  cây 6m  169,500 
48  1.70  cây 6m  443,000   1.10  cây 6m  186,000 
49  1.80  cây 6m  469,500   1.20  cây 6m  202,500 
50  2.00  cây 6m  520,500   1.40  cây 6m  235,500 
51  2.50  cây 6m  653,500   1.70  cây 6m  294,500 
52  3.00  cây 6m  792,500   1.80  cây 6m  313,000 

Công ty chúng tôi nhận gia công chặt và mạ kẽm/mạ kẽm nhúng nóng thép la (lập là) theo yêu cầu của quý khách hàng với đầy đủ độ dày và quy cách theo yêu cầu kỹ thuật của quý khách. Cung cấp thép la đen đầy đủ chủng loại, thép la mạ kẽm chặt theo quy cách, thép la mạ kẽm nhúng nóng chặt theo quy cách.

 - XUẤT XỨ : TRONG NƯỚC
 - Dung sai hàng hóa có sự chênh lệch theo barem nhà máy cho phép.

RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG.

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0901.47.47.20 - 0918.62.75.75  - 0904.807.897

BẢO KHÔI

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng