giá hiện tại phi 42x2ly bao nhiêu

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂU DỰNG KHANH KIỀU - 20/11/2023 - 0 bình luận

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
Địa chỉ: 487 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Hotline :0901.47
.47.20 - 0918627575 - 0904807897 - 0906595169
Email :  vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com
Website :
   chothepmiennam.com - giathepxaydung.net

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
1 Ø 21                    1.00 cây 6m                           37,500
2                    1.10 cây 6m                           39,500
3                    1.20 cây 6m                           44,000
4                    1.40 cây 6m                           52,000
5                    1.70 cây 6m                           63,000
6                    1.80 cây 6m                           65,500
7                    2.10 cây 6m                           71,500
8                    2.30 cây 6m                           90,000
9                    2.50 cây 6m                           96,500
10 Ø 27                    1.00 cây 6m                           47,500
11                    1.10 cây 6m                           50,500
12                    1.20 cây 6m                           55,000
13                    1.40 cây 6m                           67,500
14                    1.70 cây 6m                           81,000
15                    1.80 cây 6m                           84,000
16                    2.00 cây 6m                           94,000
17                    2.30 cây 6m                         114,000
18                    2.50 cây 6m                         125,500
19 Ø 34                    1.00 cây 6m                           59,500
20                    1.10 cây 6m                           62,000
21                    1.20 cây 6m                           71,000
22                    1.40 cây 6m                           81,500
23                    1.70 cây 6m                         104,000
24                    1.80 cây 6m                         106,000
25                    2.00 cây 6m                         118,500
26                    2.30 cây 6m                         150,500
27                    2.50 cây 6m                         158,500
28                    3.00 cây 6m                         186,000
29                    3.20 cây 6m                         198,000
30 Ø 42                    1.00 cây 6m                           75,500
31                    1.10 cây 6m                           81,500
32                    1.20 cây 6m                           84,500
33                    1.40 cây 6m                         104,500
34                    1.70 cây 6m                         125,000
35                    1.80 cây 6m                         134,500
36                    2.00 cây 6m                         148,000
37                    2.30 cây 6m                         187,000
38                    2.50 cây 6m                         202,500
39                    3.00 cây 6m                         239,500
40                    3.20 cây 6m                         256,500
41 Ø 49                    1.10 cây 6m                           92,500
42                    1.20 cây 6m                         102,000
43                    1.40 cây 6m                         119,500
44                    1.70 cây 6m                         146,000
45                    1.80 cây 6m                         153,000
46                    2.00 cây 6m                         172,500
47                    2.30 cây 6m                         215,000
48                    2.50 cây 6m                         232,500
49                    3.00 cây 6m                         276,000
50                    3.20 cây 6m                         295,000

Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0901474720 - 0918627575 - 0904807897 - 0906595169

 

BẢO KHÔI

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng